Nieuws

Ontwikkeling telt – festival in april over ‘een leven lang ontwikkelen’

Het Ontwikkeling Telt Festival is een samenwerking van het actieprogramma Tel mee met Taal en het actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen. 20, 21 en 22 april 2021 online Meer info: ontwikkelingteltfestival.nl Abstract van dit festival Hoe zorgen we ervoor dat iedere volwassene in Nederland zich een leven lang kan blijven ontwikkelen en zelfstandig mee kan doen…

Lees meer

Basisvaardigheden (opnieuw) onder de loupe in het kader van laaggecijferdheid

O.a. vanuit de onderwijsinspectie is er ‘op gezette tijden’ aandacht voor het fenomeen basisvaardigheden. Zo was er in 2008 het rapport Basisvaardigheden rekenen-wiskunde in het basisonderwijs. En zo wil men in 2021 en verder in de diverse onderwijssectoren (dus ook mbo) goed zicht en grip op de rol van basisvaardigheden. De begrippen laaggeletterheid en laaggecijferdheid…

Lees meer

Uitstel met een jaar betekent meer tijd voor een goede voorbereiding!

Op 9 december 2020 werd tijdens het bestuurlijk overleg tussen de minister van OCW en het bestuur van de MBO Raad duidelijk dat het tijdpad voor invoering zoals gepland, wat betreft de invoering van de nieuwe mbo rekenaanpak per studiejaar 2021-2022, niet haalbaar bleek te zijn. Dit hing vooral samen met de aanpassing van de…

Lees meer

Webinar Examinering op basis van nieuwe rekeneisen

Webinar – Examinering op basis van nieuwe rekeneisen 10 november 2020 – 15:00 – 17:00 15.00 uur Welkom, toelichting op het programma Rianne Reichardt 15.10 uur Stand van zaken wet- en regelgeving rekenen Lonneke Broeks In principe gaat alles ‘van start’ (nieuwe rekeneisen, nieuwe examinering) per cursusjaar 2021-2022, maar dan moet wel alles meezitten (o.a….

Lees meer

Coöperatie Examens MBO in de maak

De contouren worden scherper van dit nieuwe initiatief : ‘coöperatie examens mbo’, en dat is ook nodig voor de volgende stap richting een goede positie van rekenen in het mbo. Twee partijen maken zich hier hard voor. Onder ‘auspiciën’ van de MBO raad (de grootaandeelhouders zullen de ROC’s/AOC’s zijn) is een en ander in volle…

Lees meer

Impressie van het webinar rekeneisen van 11 september

Op 11 september verzorgden MBO Raad en Kennispunt MBO Taal en Rekenen een webinar. De toelichting werd verzorgd door Monica Wijers en de chat/redactie werd verzorgd door Rianne Reichardt. Er is een opname beschikbaar van dit webinar op YouTube. Opbouw van het webinar 30 minuten Toelichting op de rekeneisen 30 minuten Onderwijsvoorbeelden 30 minuten Thema’s…

Lees meer

Toelichting op de nieuwe rekeneisen

In juli meldden wij al de publicatie van het Rapport rekeneisen mbo. Thans een webinar over ditzelfde onderwerp. Op vrijdag 11 september 2020 van 9.30 tot 11.00 uur door Monica Wijers, deskundige uit de expertgroep rekeneisen. Tijdens de Webinar geeft Monica een toelichting op het rapport. Het doel is het overbrengen van het gedachtengoed achter…

Lees meer

Rapport rekeneisen mbo gepubliceerd

Berben, H. (Ed.) (2020). Rekeneisen voor het middelbaar beroepsonderwijs. Den Haag: OCW. Goed kunnen rekenen is voor het kunnen uitoefenen van talloze beroepen en het kunnen meedoen in de samenleving van groot belang. Maak bijvoorbeeld maar eens als aankomend kok een dessert met 12 verschillende ingrediënten en dito verschillende hoeveelheden voor 140 gasten, in plaats…

Lees meer

JOB roept op tot ‘zinvol rekenen’ in het mbo!

Van de Visch, J. and Scholtens, T. (2020). Rekenrapport JOB. Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs Als elke student in het mbo ‘verplicht’ moet rekenen, dan moet het ook goed, zegt het JOB. De Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) kreeg over rekenen steeds vaker vragen en klachten. Studenten begrepen niet waarom ze rekenen krijgen als het toch niet meetelt. En waarom…

Lees meer

Rapport ‘herijking rekeneisen mbo’ is zo goed als klaar

Zoals bekend heeft OCW in samenspraak met de MBO Raad een Expertgroep Herijking Rekeneisen mbo ingesteld om te komen tot een beschrijving van rekeneisen per mbo-niveau. Het eindrapport zal in juni beschikbaar komen, zo is de verwachting. En daarmee kan het ook onmiddellijk een belangrijke rol gaan spelen bij de volgende stap, nl. het ontwikkelen…

Lees meer