Rekencollectief

Nieuws

Onderzoek sociaal werk en gecijferdheid

Project 2024 In dit onderzoek richten we ons op het speerpunt sociaal werk en basisvaardigheden, waarbij gecijferdheid, het vaardig kunnen omgaan met de kwantitatieve kant van de wereld, als basisvaardigheid, centraal staat. Sociaal werkers komen in hun werksituatie regelmatig problemen tegen bij de cliënten die zij ondersteunen, die te maken kunnen hebben met een gebrekkige…

Lees meer

Gecijferdheid in Nederlandse bibliotheken

De stand van zaken rondom gecijferdheid in Nederlandse bibliotheken Rapport februari 2024 Samenvatting Gecijferdheid is naast geleterdheid en digitale vaardigheden een belangrijke basisvaardigheid om mee te komen in een maatschappij waarin digitalisering en mathematisering een steeds grotere rol spelen. Volgens de Algemene Rekenkamer hebben ongeveer 2,1 miljoen volwassenen moeite met gecijferdheid. Dat aantal is groter…

Lees meer

Landelijke conferentie – gecijferdheid in context

Op dinsdag 26 maart 2024 is de derde landelijke dag Gecijferdheid Telt Mee! We zetten dit jaar 5 domeinen centraal: onderwijs, werk, financiën, gezondheid en burgerschap. Bij elk van de domeinen bespreken we de rol van gecijferdheid en de praktijken om deze basisvaardigheid te versterken. Het belooft een dag vol inspiratie, kennisdeling en uitwisseling te…

Lees meer

Ontwerp-tweedaagse

Het Rekencollectief trekt zich terug op 8 en 9 februari. Het ontwerpen van materialen die flexibel kunnen worden ingezet staat centraal. Het is o.a. de vraag of het mogelijk is om voor de volwasseneneducatie ‘modules’ te maken (waarin gecijferdheid een belangrijke rol speelt) volgens de definities van ‘micro-credentials’. De OECD (2023) zegt daar het volgende…

Lees meer

Leidraad mbo rekenen-gecijferdheid

Aan enkele leden van het rekencollectief is gevraagd of zij een bijdrage willen leveren aan het schrijven van een leidraad mbo rekenen/gecijferdheid. Project 2024 (NRO, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, e.a.) Belangrijk onderdeel van de leidraad mbo en rekenen/gecijferdheid is om docenten en andere betrokkenen te voorzien van een overzicht van wat er wetenschappelijk onderzocht is…

Lees meer

Nascholers rekenen mbo bij elkaar brengen

Het is duidelijk dat steeds meer mbo instellingen hun onderwijs wat betreft de nieuwe rekeneisen goed willen inrichten, met betrokken en goed opgeleide docenten. De lessen moeten goed uitgevoerd worden, de toetsing moet in orde zijn, en de aandacht voor studenten die iets meer ondersteuning nodig hebben moet concreet worden uitgevoerd. Tijdens deze middag werden…

Lees meer

NRO Themapagina gepubliceerd over rekenen/gecijferdheid mbo

“Sinds 2022 gelden er nieuwe rekeneisen voor het mbo. Wat houden deze precies in? Hoe vertalen generieke rekeneisen zich naar competenties voor beroep en burgerschap? En, hoe kun je rekenonderwijs aantrekkelijk maken voor studenten?” Dit en andere vraagstukken en verwijzingen zijn terug te vinden op de nieuwe themapagina rekenen/gecijferdheid mbo op Onderwijskennis.nl van NRO.

Lees meer

Rekencollectief geeft toelichting over gecijferdheid (bij RTL Nieuws)

Annemarie Groot en Bart Lakeman worden aangehaald in dit nieuwsbericht over gecijferdheid: Als alles met cijfers moeite kost. Ruim-2-miljoen-nederlanders… (rtlnieuws.nl, 2-10-2023). Uit dit nieuwsbericht: Annemarie Groot, ECBO “In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) doen Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) gezamenlijk onderzoek met als doel: bewustwording over…

Lees meer

Rekencollectief levert een bijdrage aan de 6-okt conferentie van het Kennispunt

Op 6 oktober 2023 is er weer een mbo-taal-een-rekenconferentie, op initiatief van het kennispunt taal-en-rekenen van de mbo-raad. Drie werkgroepen. Werkgroep – Raamwerk scholing/nascholing docent rekenen/gecijferdheid mbo In deze workshop wordt informatie gegeven over dit raamwerk, en discussiëren we met elkaar wat de beste ondersteuning kan zijn voor de docenten die rekenen/gecijferdheid gestalte (gaan) geven…

Lees meer