Rekencollectief

Agenda

26 maart 2024

Landelijke conferentie – gecijferdheid in context – een geslaagde dag

Op dinsdag 26 maart 2024 werd de derde landelijke dag Gecijferdheid Telt Mee! georganiseerd in Utrecht. Ongeveer 150 mensen kwamen op deze conferentie af.

Dit jaar stonden vijf 5 domeinen centraal: onderwijs, werk, financiën, gezondheid en burgerschap. Bij elk van de domeinen werd de rol van gecijferdheid getoond en de praktijken om deze basisvaardigheid te versterken.
De conferentie is bedoeld voor docenten, trainers, voorlichters, vrijwilligers en beleidsmakers op het gebied van volwasseneducatie en basisvaardigheden.

ProgrammaDe conferentie Gecijferdheid Telt Mee wordt georganiseerd door Hogeschool Utrecht, CINOP en Universiteit Utrecht en mede mogelijk gemaakt door het Tel Mee Met Taal programma. Dit is tevens het multiplier event van het internationale project Numeracy in Practice.