Activiteiten

Ondersteuning in mbo en vmbo

U kunt bij ons terecht met al uw vragen op het gebied van wiskunde/rekenen in mbo en vmbo. Onze sterke punten zijn:

 • Vakdidactische kennis gekoppeld aan kennis van de vakinhoud (het een kan niet zonder het ander).
 • Veel aandacht voor praktijkgericht onderzoek (docenten moeten zelf kunnen reflecteren op hun praktijk).

 

Ondersteuning mbo/vmbo: drie opties

Wij kunnen ondersteuning bieden w.b. rekenen/wiskunde voor zowel mbo als vmbo (basis- en kader)

 1. Opleiding met een omvang van ongeveer 30 ECTS (dat is de omvang van een minor)
  In principe 7 volle dagen contacttijd
 2. Verdiepingscursussen zoals ‘formatieve toetsing en beoordeling’ (drie bijeenkomsten)
 3. Maatwerk, in overleg

Ondersteuning in volwasseneneducatie

Er is een groeiende belangstelling voor rekenen binnen de volwasseneneducatie,
in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid/laaggecijferdheid.

Aanbod volwasseneneducatie (regio Utrecht).

Samengevat

U kunt bij ons terecht voor de volgende thema’s:

 • Visie op wiskunde/rekenen
 • Rekendidactiek
 • Zwakke rekenaars
 • Koppeling rekenen en beroepspraktijk
 • Aansluiting vmbo-mbo
 • Kritische Denkvaardigheden
 • 21st century skills
 • Praktijkonderzoek
 • Toetsing en examinering
 • Design

Publicaties

 • Berben, H. (e.a.). (2020). Rekeneisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (PDF). Den Haag: OCW.
 • Van de Visch, J. and Scholtens, T. (2020). Rekenrapport JOB (PDF) (pp. 41). Utrecht: Jongerenorganisatie beroepsonderwijs.