Rekencollectief

Het Rekencollectief bundelt de krachten op het gebied van het ondersteunen van docenten rekenen (en wiskunde) en docenten van andere vakken en leergebieden waar rekenen (en wiskunde) ook een rol speelt. Ten eerste gaat het om mbo-instellingen, maar er is ook ervaring met vmbo en volwasseneneducatie. Vraag een adviesgesprek aan.

Nieuws

RSS Meer Nieuws