Rekencollectief

mbo

Ontwerp-tweedaagse

Het Rekencollectief trekt zich terug op 8 en 9 februari. Het ontwerpen van materialen die flexibel kunnen worden ingezet staat centraal. Het is o.a. de vraag of het mogelijk is om voor de volwasseneneducatie ‘modules’ te maken (waarin gecijferdheid een belangrijke rol speelt) volgens de definities van ‘micro-credentials’. De OECD (2023) zegt daar het volgende…

Lees meer

Leidraad mbo rekenen-gecijferdheid

Aan enkele leden van het rekencollectief is gevraagd of zij een bijdrage willen leveren aan het schrijven van een leidraad mbo rekenen/gecijferdheid. Project 2024 (NRO, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, e.a.) Belangrijk onderdeel van de leidraad mbo en rekenen/gecijferdheid is om docenten en andere betrokkenen te voorzien van een overzicht van wat er wetenschappelijk onderzocht is…

Lees meer

Rekencollectief levert een bijdrage aan de 6-okt conferentie van het Kennispunt

Op 6 oktober 2023 is er weer een mbo-taal-een-rekenconferentie, op initiatief van het kennispunt taal-en-rekenen van de mbo-raad. Drie werkgroepen. Werkgroep – Raamwerk scholing/nascholing docent rekenen/gecijferdheid mbo In deze workshop wordt informatie gegeven over dit raamwerk, en discussiëren we met elkaar wat de beste ondersteuning kan zijn voor de docenten die rekenen/gecijferdheid gestalte (gaan) geven…

Lees meer

Rekencollectief mbo rekenen en het najaar 2023

Hier even een overzicht van activiteiten najaar 2023 Brief OCW 3 juli 2023 en wat gedachten vanuit het Rekencollectief. Hier liggen veel nieuwe mogelijkheden voor professionalisering en praktijkgericht onderzoek. Vooral een gedegen discussie (vooral met mbo- en hogescholen) over het verkrijgen van meer ‘vakdidactische aandacht’ voor rekenen/gecijferdheid in het kader van PDG-trajecten (docenten zouden dan…

Lees meer

Relevantere lessen moeten basisvaardigheden MBO-ers verbeteren

Bericht 3 juli 2023 OCW (Dijkgraaf) wil relevantere lessen opdat basisvaardigheden (zoals rekenen) een extra stimulans krijgen. Bericht 3 juli 2023 Zie bericht 3 juli 2023 Op het mbo zullen hogere eisen worden gesteld aan docenten en worden de lessen Nederlands, rekenen en burgerschap meer toegespitst op het vak waar de student voor wordt opgeleid….

Lees meer

Kansen voor een practoraat rekenen/gecijferdheid

De werkagende mbo (februari 2023) geeft aanleiding om krachten in het mbo te bundelen en te komen tot een nieuw practoraat rekenen/gecijferdheid. In het recente verleden is er al een samenwerking geweest tussen enkele ROC’s en heeft het practoraat van Jurriaan Steen (Steen, 2018) een bijdrage geleverd om rekenen/gecijferdheid in het mbo beter op de…

Lees meer

Rekencollectieven stemmen af in april

20 april 2023 een cross-over tussen rekencollectieven mbo en ve Rosa Alberto, Lonneke Boels, Daan Doing, Tina Dulam, Marlies Elderenbosch, Annemarie Groot, Vincent Jonker, Kees Hoogland, Bart Kleine Deters, Fokke Munk, Rinske Stelwagen Hans Voskamp, Monica Wijers Programma 09:00-10:00 – mbo overleg. Onderwerpen als: nascholing, raamwerk, onderzoek 10:15-11:15 – ve overleg. Onderwerpen als: terugblik conferentie…

Lees meer

Praktijkonderzoeken voor rekenen in het mbo

Voorbeelden van praktijkonderzoek, uitgevoerd door docenten rekenen mbo Aan de deelnemers van de ‘opleiding docent rekenen mbo’ wordt gevraagd om in kleine groepjes een onderzoek op te zetten en uit te voeren in de eigen (les)praktijk. In de afrondende zevende bijeenkomst van de opleiding presenteert elke groep de opzet en resultaten van het onderzoek. Het…

Lees meer

Poging tot een onderzoeksvoorstel richting NRO

Vanuit het Rekencollectief gaan we proberen een NRO-onderzoekssubsidie binnen te halen. We doen deze poging samen met enkele ROC’s Samenvatting Naar aanleiding van de invoering van nieuwe rekeneisen in het mbo gaat het resultaat op het rekenexamen per 1-9-2022 meetellen voor het mbo-diploma. Vrijwel alle ROC’s gaan werken met examens van de Coöperatie Examens mbo,…

Lees meer