Rekencollectief

Onderzoek

Vanuit het rekencollectief doen wij onderzoek, zowel binnen mbo als ve.

Kern

Wat is ‘echt nodig’ voor een burger, een professional, een lerende, als het gaat om kennis, vaardigheden, attitude w.b. rekenen/wiskunde?

MBO – 2022

 1. Update raamwerk docent rekenen
 2. Vervolgonderzoek rekenexamens mbo, in afstemming met de coöperatie
 3. Aanvraag kennisagenda NRO/NWO, vanaf zomer 2022
 4. In Europees en internationaal verband, zie o.a. OECD, TIMSS, e.d.

VE – 2022

 1. Binnen de samenwerking ‘Gecijferdheid als basisvaardigheid’ (project van HU, ECBO, UU, met financiele steun van OCW). Zie o.a. gecijferdheidteltmee.nl
 2. VE Onderzoek voorjaar 2022 – interpreteren en begrijpen van informatiebronnen. In opdracht van het Expertisepunt Basisvaardigheden
 3. In Europees en internationaal verband, zie o.a. ALM, PIAAC

MBO – 2021

MBO onderzoek rekenexamens

In opdracht van de Coöperatie Examens Rekenen mbo.

Publicaties

 • Berben, H. (Ed.). (2020). Rekeneisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (PDF). Den Haag: OCW.
 • Calis, C., Crans, S., Haacke, F., Hofman, I., Hoogland, K., Jonker, V., Voskamp, H., Weijs, A., Wijers, M. and Zijlstra, F. (2020). Voorbeeldexamens rekenen mbo. Adviesrapport Deel A: Uitgangspunten en verantwoording (PDF). Woerden: Coöperatie examens mbo.
 • Calis, C., Crans, S., Haacke, F., Hofman, I., Hoogland, K., Jonker, V., Voskamp, H., Weijs, A., Wijers, M. and Zijlstra, F. (2020). Voorbeeldexamens rekenen mbo. Adviesrapport Deel B: voorbeeldexamens, beoordelingsmodel en toelichting (PDF). Woerden: Coöperatie examens mbo.
 • Den Hollander, I., Haacke, F., Jacobs, A., Jonker, V., Stelwagen, R., Thijssen, R. and Wijers, M. (2012). Standaarden en eindtermen ve (PDF). Den Bosch: Cinop.
 • Hoogland, K., Auer, M., Díez-Palomar, J., O’Meara, N. and Van Groenestijn, M. (2019). Initiating a Common European Numeracy Framework (PDF). In U. T. Jankvist, M. Van den Heuvel-Panhuizen and M. Veldhuis (Eds.), Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Utrecht: Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and ERME.
 • Stelwagen, R. and Hoogland, K. (2015). Het belang van rekenen en gecijferdheid in een leven lang leren (PDF) (pp. 20). Ede: Steunpunt basisvaardigheden.
 • Van de Visch, J. and Scholtens, T. (2020). Rekenrapport JOB (PDF) (pp. 41). Utrecht: Jongerenorganisatie beroepsonderwijs.
 • Wijers, M. and Jonker, V. (2021). Rapport Studenten mbo bevraagd over enkele aspecten van opdrachten uit voorbeeldexamens rekenen (PDF). Woerden: Coöperatie Examens MBO.