Rekencollectief

mbo

Voortgang aanpak basisvaardigheden mbo, ocw zoekt

Op 4 april 2024 stuurt OCW een brief naar de tweede kamer, over hun aanpak basisvaardigheden mbo

Commentaar op een brief. Goede dingen, en minder goede dingen

Vanuit de MBO-werkagenda (2023) is er al aandacht voor ‘basisvaardigheden’ rekenen/wiskunde. Helaas blijft de definitie ‘basisvaardigheid’, ook in deze brief, wat wazig, dus wordt er snel beleid gemaakt op basis van … een vage notie. Dat is jammer voor iedereen (en dat is een eufemisme).

OCW probeert de ‘basisvaardigheden-discussie’ te koppelen tussen po/vo en mbo, door o.a. te verwijzen naar de NPO-menukaart met ‘bewezen interventies’. Op zich goed dat sectoren naar elkaar kijken en naar elkaar luisteren. Soms wordt het dan een rigide discussie over ‘dat alles hetzelfde is als het gaat om basisvaardigheden’, dat zou wederom jammer zijn (zelfde bijklank).

Daarna wordt in de brief aangestipt dat de professionaliteit van de betrokken docenten beter kan. Verwezen wordt naar het onderzoek uit 2023 w.b. de professionele achtergrond van mbo-docenten (Groot e.a., 2023). Daarna komt er een idee (misschien al beleid in uitvoering?) dat er een “aanvullend opleidingstraject voor huidige en toekomstige docenten basisvaardigheden” verplicht wordt gesteld. Een bijbehorende ‘module’ moet dan bestaan uit vakdidactiek en vakinhoud van de desbetreffende basisvaardigheid, afgestemd op de kwalificatie-eisen voor de basisvaardigheid rekenen. Dit idee deugt, maar van wie is dit idee? is het een politiek idee, of zal het een gedragen idee zijn?

We hebben als Rekencollectief de vraag gesteld hoe men dit voor zich ziet, en hoe de afstemming dan bijvoorbeeld is met het Raamwerk scholing en nascholing (2023).

Het is goed dat de minister verwijst naar de rol van de lerarenopleidingen bij deze nascholing/opleiding. Het is jammer dat de mbo-instellingen zelf niet nadrukkelijk genoemd worden als belangrijke dragers van dit nascholingsbeleid (iets dat 2 feb. 2024 gezamenlijk werd geconstateerd als een speerpunt door MBOraad, mbo-instellingen, vakexperts).

Wat nog een minpunt is in deze brief, is dat er een sterke nadruk wordt gelegd op de nulmeting. Over het algemeen betekent dit dat met de (bekende) geschiedenis van een student die instroomt in het mbo niets wordt gedaan. We hadden gehoopt dat OCW hierin wat meer intelligentie aan de dag had gelegd.

Toch willen we eindigen met een positieve vooruitblik. Er gebeurt heel veel goeds in de mbo-instellingen zelf. Dit wordt o.a. duidelijk in het project Lerend Netwerk mbo rekenen, en de impuls bij veel mbo-instellingen om te investeren in scholing. Het zou voor alle betrokkenen goed zijn als dat werk en die betrokkenheid in het hart van de maatregelen zou kunnen staan.

12 april 2024

Verwijzingen