Rekencollectief

Nieuws

Onderzoek sociaal werk en gecijferdheid

Project 2024

In dit onderzoek richten we ons op het speerpunt sociaal werk en basisvaardigheden, waarbij gecijferdheid, het vaardig kunnen omgaan met de kwantitatieve kant van de wereld, als basisvaardigheid, centraal staat.

Sociaal werkers komen in hun werksituatie regelmatig problemen tegen bij de cliënten die zij ondersteunen, die te maken kunnen hebben met een gebrekkige mate van gecijferdheid. Deze problemen hebben vaak te maken met het niet begrijpen van informatie van de overheid en andere instanties, waarin getallen, diagrammen en schema’s een belangrijke rol spelen. Dit uit zich bijvoorbeeld in financiële problemen, maar ook in het mislopen van kansen op toeslagen of werk en in gezondheidsproblemen.

De primaire doelgroep van dit onderzoek zijn de professionals op het gebied van sociaal werk. Hieronder verstaan we de beroepsgroep zelf, maar ook de opleiders van deze doelgroep en hun studenten.

  • In fase 1 een literatuurverkenning, en analyse curricula.
  • In fase 2 afname vragenlijst en interviews.
  • In fase 3 ontwikkelen van voorbeeldactiviteiten.
  • In fase 4 rapportage

Het project loopt van februari-november 2024

Uitvoering: HU en UU (met ondersteuning van Cinop/ECBO). Opdrachtgever: Expertisepunt basisvaardigheden

Vragenlijst

Vragenlijst