Rekencollectief

mbo

Leidraad mbo rekenen-gecijferdheid

Aan enkele leden van het rekencollectief is gevraagd of zij een bijdrage willen leveren aan het schrijven van een leidraad mbo rekenen/gecijferdheid.

Project 2024 (NRO, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, e.a.)

Belangrijk onderdeel van de leidraad mbo en rekenen/gecijferdheid is om docenten en andere betrokkenen te voorzien van een overzicht van wat er wetenschappelijk onderzocht is en wat de tendensen en thema’s zijn in dat onderzoek rond rekenen en gecijferdheid in mbo.

Een eerste aanzet van zo’n overzicht is te vinden op de themapagina Rekenen en gecijferdheid in het mbo.

In de leidraad wordt hierop voortgebouwd en staat het ontwikkelen van praktische aanbevelingen centraal.

Bij aanvang wordt gedacht aan thema’s als:

  • Conceptuele verschuiving van rekenen naar gecijferdheid, inclusief rol van tools, ICT, technologie
  • Verbindingen tussen rekenen/gecijferdheid en beroep: inhoudelijk, programmatisch, didactisch
  • Volwassen benadering van de doelgroep, ook met het oog op LLO, inclusie en kansengelijkheid
  • Didactisch en agogisch handelen in de lessen: effectieve aanpakken, differentiatie, etc.
  • Leerresultaat, voortgang, (formatieve) toetsing… Professionele ontwikkeling docenten