Rekencollectief

Vraag een adviesgesprek aan

In het schooljaar 2020-2021 gaan mbo-instellingen aan het werk met de nieuwe rekeneisen. Deze rekeneisen zijn opgesteld door een expertgroep, in opdracht van het ministerie van OCW. In deze expertgroep was ook ons rekencollectief vertegenwoordigd. Voor de mbo niveaus 2, 3 en 4 zijn er eisen geformuleerd in vijf functionele domeinen. Daarnaast zijn er thema’s opgenomen waarin mbo studenten rekenen tegenkomen. De rekeneisen zullen vanaf schooljaar 2021-2022 (voornemen) worden getoetst in landelijke instellingsexamens.

Het spreekt voor zich dat deze ontwikkelingen grote gevolgen hebben voor de inhoud, en misschien ook wel de vorm van het rekenonderwijs. Het vraagt dan ook (opnieuw) een goede doordenking van uw rekenonderwijs en de toetsing en beoordeling daarvan. Voor rekendocenten vraagt dit veel aanpassingen. Kennis nemen van een nieuwe programma, nieuwe leermiddelen, nieuwe vraagtypen en nieuwe examens. Dit doet een appèl op de professionaliteit van uw docenten.

Wij als Rekencollectief komen graag bij u langs voor een – vrijblijvend – gesprek om advies te geven over een integraal scholingsplan op maat voor uw rekendocenten. Daarbij nemen we ook de mogelijkheden door hoe wij u hierin verder kunnen ondersteunen. Dit kan zijn met advies, workshops en eventueel andere vormen van professionele ontwikkeling. Te denken valt bijvoorbeeld aan korte bijscholingen met betrekking tot het nieuwe programma, specifieke themabijeenkomsten voor (ervaren) docenten, studiemmiddagen, maar ook volledige opleidingen voor beginnende docenten. Maatwerk is hierbij altijd het uitgangspunt.

Dit gesprek kan eventueel ook online gevoerd worden.

Stel een vraag

Maximum file size: 102.4MB


 

 
Of stuur een mail aan rinske@bright-blue.nl