Rekencollectief

mbo

Kansen voor een practoraat rekenen/gecijferdheid

De werkagende mbo (februari 2023) geeft aanleiding om krachten in het mbo te bundelen en te komen tot een nieuw practoraat rekenen/gecijferdheid.

In het recente verleden is er al een samenwerking geweest tussen enkele ROC’s en heeft het practoraat van Jurriaan Steen (Steen, 2018) een bijdrage geleverd om rekenen/gecijferdheid in het mbo beter op de kaart te krijgen.

Met de nieuwe rekeneisen (Berben 2020) en alles wat dat betekent voor de inhoud van het onderwijs, de positionering van rekenen/gecijferdheid in de beroepskolom, en de consequenties voor toetsing verdient het mbo een nieuw practoraat op het gebied van rekenen/gecijferdheid.

Werkagenda mbo en aandacht voor practoraten: een kans!

We citeren uit ‘Samen Werken aan Talent’:

“In deze Werkagenda zetten we in op de innovatie- en onderzoekskracht in het mbo, bijvoorbeeld door practoraten.”

In Doelstelling 3.4 lezen we: “We zorgen ervoor dat het mbo op het gebied van onderzoek en innovatie een
volwaardige en gelijkwaardige partner in de onderzoeks- en kennisnetwerken wordt.”

Dit wordt verderop uitgewerkt: “We ondersteunen en faciliteren practoren en docent-onderzoekers, zodat zij meer impact kunnen hebben. OCW investeert ongeveer €3 mln additioneel in de practoraten. Binnen de Kwaliteitsafspraken
maken scholen bovendien plannen voor in totaal €25 mln. om nieuwe practoraten in hun scholen op te zetten en bestaande practoraten uit te breiden of te versterken. Dit kunnen scholen ook via regionale samenwerking vormgeven.”

Het rekencollectief en een mogelijk op te richten practoraat

Vanuit het rekencollectief (HU, Cinop, iPabo, UU, e.a.) bieden wij onze steun bij het adviseren en inrichten van een dergelijk practoraat.

Verwijzingen

  • (2023). Samen Werken aan Talent. Werkagenda mbo 2023-2027 (PDF) (pp. 63). Den Haag: OCW, MBO-raad, e.a.
  • Berben, H. (Ed.). (2020). Rekeneisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (PDF). Den Haag: OCW.
  • Steen, J. (2018). Boeken dicht, we gaan naar buiten. Wat is een goede rekenles in het mbo en hoe geef je die? (PDF). Rotterdam: Albeda College.