Rekencollectief

mbo

Update raamwerk scholing en nascholing rekendocent mbo

Het rekencollectief is gevraagd een update uit te voeren w.b. het raamwerk scholing en nascholing rekendocent mbo, in afstemming met het veld.

Opdrachtgever: OCW, directie BVE (via een DUSi-subsidie, beschikking 27-7-2022, zaaknummer 1266920), 1-8-2022 tot 1-5-2023

Kern

In 2013-2014 is het raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo
geschreven in opdracht van OCW. Dit landelijke raamwerk biedt bouwstenen voor scholing en voor nascholingsactiviteiten voor rekendocenten in vo en mbo. Deze bouwstenen bieden kwaliteitscriteria welke leiden tot een professionele standaard
voor de ‘rekendocent VO/MBO’.

is het van belang dat dit raamwerk een update krijgt. Met het verstrekken van deze subsidie kan deze update plaatsvinden, zodat mbo-instellingen beschikken over een raamwerk gebaseerd op de herijkte rekeneisen.

Anno 2022 hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden die vragen om een actualisering van dit raamwerk.

 • Per 1 augustus 2022 herijkte rekeneisen
 • Rekenen gaat meetellen in de slaag-zakbeslissing
 • Afschaffen rekentoets in VO

Daarom deze actualisering die vooral gericht is op de rekendocent in het mbo en vmbo.

Deze outline fungeert als een concept, een document in wording.

Essentie van de actualisatie

 • Hoofdindeling zelfde als 2014
 • Bouwstenen herordenen en verdichten, waar dat kan.
 • Werken met gedrags-indicatoren in plaats van bouwstenen, zodat het mogelijk is om op termijn te komen tot een systeem met rubrics.
 • Heldere ordening van het gehele raamwerk

Bekwaamheidsprofiel

versie 1-3-2023

Deel

Product
A

Inventarisatie, vaststellen noodzakelijke wijzigingen (6 dagen) Outline (3 pagina’s)
B

Uitwerking/Redactie, schrijven van de update (18 dagen) Concept update raamwerk (40 pagina’s), per 1-3-2023. Definitieve versie – op basis van resonans – per 1-5-2023. In principe alleen een online document (pdf)
C

Resonans en disseminatie (12 dagen) Bijeenkomst in maart. Workshops.
Kern

 • UU: Vincent Jonker, Monica Wijers
 • overig: Kees Hoogland, Fokke Munk

Resonans

 • kennispuntmbo.nl (contactpersonen rekenen van alle roc’s)
 • Enkele docenten die in maart/april 2023 hierin zullen ondersteunen (reactie/reflectie)
 • (2023). Samen Werken aan Talent. Werkagenda mbo 2023-2027 (PDF) (pp. 63). Den Haag: OCW, MBO-raad, e.a.
 • Berben, H. (Ed.). (2020). Rekeneisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (PDF). Den Haag: OCW.
 • Calis, C., Crans, S., Haacke, F., Hofman, I., Hoogland, K., Jonker, V., Voskamp, H., Weijs, A., Wijers, M. and Zijlstra, F. (2020). Voorbeeldexamens rekenen mbo. Adviesrapport Deel A: Uitgangspunten en verantwoording (PDF). Woerden: Coöperatie examens mbo.
 • Den Hollander, I., De Hoo, M., Halewijn, E., Wildeboer, M., Jonker, V. and Wijers, M. (2016). Raamwerk docent basisvaardigheden (PDF) (pp. 34). Den Bosch/Amsterdam: Cinop, ITTA, UU.
 • Gal, I., Van Groenestijn, M., Myrna, M., Schmitt, M. J. and Tout, D. (1999). Numeracy Framework for the international Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL) (PDF). Ottawa, Canada: Statistics Canada.
 • Hoogland, K., Auer, M., Díez-Palomar, J., O’Meara, N. and Van Groenestijn, M. (2019). Initiating a Common European Numeracy Framework (PDF). In U. T. Jankvist, M. Van den Heuvel-Panhuizen and M. Veldhuis (Eds.), Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Utrecht: Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and ERME.
 • Lenstra, J. K. and Van der Ree, H. (2021). Beroepsprofiel wiskundeleraar (PDF). Amsterdam: Platform Wiskunde Nederland.
 • Tout, D., Gal, I., Kaye, D., Van Groenestijn, M., Manly, M., Schmitt, M. J., O’Donoghue, J. and Wake, G. (2018). Assessing Numeracy Perspectives on Adults Learning Mathematics. In K. Stacey and R. Turner (Eds.), Contemporary Research in Adult and Lifelong Learning of Mathematics: International Perspectives (pp. 54–62): Springer International Publishing.
 • Van de Visch, J. and Scholtens, T. (2020). Rekenrapport JOB (PDF) (pp. 41). Utrecht: Jongerenorganisatie beroepsonderwijs.
 • Van Groenestijn, M. and Jonker, V. (Eds.). (2014). Raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo. Bouwstenen voor deskundig rekenonderwijs in VO en MBO (PDF). Utrecht: Hogeschool Utrecht/Universiteit Utrecht/ELWIeR.
 • Van Groenestijn, M., Van Dijken, G. and Janson, D. (2012). Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (3, MBO) (PDF). Assen: Koninklijke Van Gorcum / NVORWO.
 • Wijers, M., Jonker, V., Huisman, J., Van Groenestijn, M. and Van der Zwaart, P. (2007). Raamwerk rekenen/wiskunde mbo. Versie 0.9 december 2007 (PDF). Utrecht: Freudenthal instituut.