Nieuws

Impressie van het webinar rekeneisen van 11 september

Op 11 september verzorgden MBO Raad en Kennispunt MBO Taal en Rekenen een webinar.

De toelichting werd verzorgd door Monica Wijers en de chat/redactie werd verzorgd door Rianne Reichardt.

Er is een opname beschikbaar van dit webinar op YouTube.

Opbouw van het webinar

30 minuten Toelichting op de rekeneisen
30 minuten Onderwijsvoorbeelden
30 minuten Thema’s

De inhoud hebben we hier verder niet opgenomen. Wel een impressie van de vragen uit de chat.

Vragen

Vragen over examinering worden op een ander moment beantwoord (er is een coöperatie in oprichting die zich richt op gezamenlijke ontwikkeling van rekenexamens).

Vragen uit de blog – Blokje 1

na een algemene toelichting op het rapport rekeneisen

Wat wordt de rol van het referentiekader? Moet men opnieuw gaan scholen? (Die vragen worden eigenlijk niet beantwoord). Het antwoord wijst op meer nadruk voor functioneel gebruik van rekenen, en dat het domein ‘getallen’ (uit het referentiekader) is ondergebracht bij de andere domeinen.
Moeten we niet eerst beginnen met ‘oefenen met getallen’.
Hoofdrekenen?
In de context van de situatie
Hoe zit het met de aansluiting vmbo-mbo Rekenen in het vo zal versterkt worden in de wiskundelessen. En er blijft een verplicht schoolexamen rekenen.
Termen als ‘eenvoudig’ is vaag, waarom Inperken met beschrijvingen als ‘max. 2 bewerkingen e.d.’ werkt
Gebruik rekenmachine? In contexten is de rekenmachine altijd aanwezig, daarom is de rekenmachine niet genoemd in het rapport.

In je onderwijs kun je andere beslissingen nemen (meer aandacht voor hoofdrekenen en schatten).

Entree onderwijs? Er is geen apart niveau gedefinieerd. Er kan gewoon gerichte aandacht geven aan rekenen (en juist met grote niveauverschillen in niveau 1 w.b. rekenen).

Vragen uit de blog – Blokje 2

Na het tonen en toelichten van diverse voorbeelden.

Zullen deze nieuwe rekeneisen bevorderen dat studenten functioneel leren rekenen? (het referentiekader benadrukte ook al die functionaliteit) De wijze van toetsing over de afgelopen periode heeft onvoldoende ruimte gegeven om het functioneel rekenen verder te ontplooien (korte gesloten opgaven; veel korte contexten)
Mag een ROC eigen rekenbeleid maken? Ja zeker, dat mag.
Generiek en beroepsgericht? Rekenen is ‘van nature’ al behoorlijk generiek (dat is vaak ook de ervaring uit het voortraject van po en vo). Maar het is zeker mogelijk (noodzakelijk zou je haast zeggen) om beroepsgericht te werken, zie bijv. ook het rapport van het Job.
Hoe ga je om met niveauverschillen? (ook rekenangst, e.d.) Hier gaat het rapport eigenlijk niet over.
Kun je de (oude) rekenmethodes nog gebruiken? Als naslagwerk. Je zult zelf situaties in beeld moeten brengen met opgaven (de rekencommunity kan hier wellicht een rol spelen met het verzamelen).
Wordt het niet nog meer ‘begrijpend lezen’? In principe niet, omdat de contexten meer betekenis krijgen, dus dan is het begrip ook beter.
Voorbereiding op het hbo Niveau 4 studenten moeten op niveau 3F eindigen (specifieke aansluiting kan niet algemeen in beeld gebracht worden)

Vragen uit de blog – Blokje 3

Gepersonaliseerd leren? Dat is een eigen keuze, het blijft belangrijk om ‘afstemming’ tussen studenten (discussie, e.d.) in het ‘rekenonderwijs’ een plek te geven, maar natuurlijk kan er ook met eigen materiaal geoefend worden in een meer gepersonaliseerde leeromgeving.
Waarom een apart thema burgerschap Dit zijn de thema’s die in het ‘mbo-vak’ burgerschap voorkomen. Deze passen ook uitstekend bij het rekenonderwijs.
Hoe wordt een ‘thema’ vertaald daar de rekendomeinen? Kijk uit voor gezochte ‘contexten’. Thema’s zijn verzameld om ideeën te leveren, zijn niet verplicht om aantallen examenopgaven vast te stellen e.d.

Polls tijdens het webinar

Op 11-9 zijn er vooral rekendocenten aanwezig (op het hoogtepunt 250 ‘kijkers’). Gedurende het webinar werden enkele polls gehouden. Hier (zeer globaal) de uitkomsten.

Was u op de kickoff meeting (over rekeneisen) van 23 juni 1/3 aanwezig, voor 2/3 is een en ander nieuw.
er is een ‘community rekeneisen’ gevormd.
Heeft u het rapport rekeneisen gelezen? 1/2 heeft het rapport geheel of grotendeels.
1/4 geheel niet
1/4 delen er uit

Wat doen studenten tijdens uw rekenles? Er wordt gewerkt met een mix van de methode en de computer.
Houdt u rekening met niveauverschillen in de rekenles? 42% houdt altijd rekening met niveauverschillen. 45% redelijk veel
Gebruikt u rekenthema’s die aansluiten bij uw eigen studenten in uw lessen? 40% vaak, 8% altijd
behoefte aan ondersteuning 26% scholing over de nieuwe rekeneisen
9% scholing didactische vaardigheden
veel hulp bij ontwikkeling; goede voorbeelden van andere docenten