Rekencollectief

Nieuws

Gecijferdheid in Nederlandse bibliotheken

De stand van zaken rondom gecijferdheid in Nederlandse bibliotheken

Rapport februari 2024

Samenvatting

Gecijferdheid is naast geleterdheid en digitale vaardigheden een belangrijke basisvaardigheid om mee te komen in een maatschappij waarin digitalisering en mathematisering een steeds grotere rol spelen. Volgens de Algemene Rekenkamer hebben ongeveer 2,1 miljoen volwassenen moeite met gecijferdheid. Dat aantal is groter dan het aantal volwassenen dat moeite heeft met geleterdheid. Het belang van gecijferdheid is in beleid nog ernstig onderbelicht. In dit rapport brengen we de resultaten in kaart rond de positie van gecijferdheid in Nederlandse bibliotheken: hoe zit het met de deskundigheid en de vaardigheden van bibliotheekmedewerkers en het aanbod van bibliotheken? Op basis van het “Wheel of Change” – model is een vragenlijst ontwikkeld, die ingaat op het gedrag van betrokkenen van bibliotheken bij het educatieaanbod, en hun kennis, vaardigheden, motivatie en mogelijkheden. In totaal 130 professionals en vrijwilligers van bibliotheken die betrokken zijn bij de volwasseneneducatie hebben de vragenlijst ingevuld. We vonden dat slechts een op de drie bibliotheken in Nederland aanbod op het gebied van gecijferdheid organiseert. De professionals en vrijwilligers van bibliotheken hebben slechts beperkte kennis en vaardigheden op het gebied van gecijferdheid en ervaren onvoldoende mogelijkheden om activiteiten te organiseren op het gebied van gecijferdheid. De motivatie om (meer) aandacht aan gecijferdheid te besteden is hoog. Deze resultaten bieden aanknopingspunten voor gerichte vervolgacties zoals training en het (verder) vergroten van de bewustwording van het belang van gecijferdheid onder relevante stakeholders

Verwijzing

  • Groot, A. and Alberto, R. (2024). De stand van zaken rondom gecijferdheid in Nederlandse bibliotheken. Rapport van Gecijferdheid als Basisvaardigheid (PDF) (pp. 40). Utrecht: Hogeschool Utrecht, ECBO, Universiteit Utrecht. Gecijferdheid is naast gelettrerdheid en digitale vaardigheden een belangrijke basisvaardigheid om mee te komen in een maatschappij waarin digitalisering en mathemtisering een steeds grotere rol spelen. Dit rapport focust op de mogelijke rol van gecijferdheid

Deze publicatie komt voort uit het onderzoeksproject “Gecijferdheid als Basisvaardigheid”. Het project is een samenwerking tussen het Lectoraat Wiskundige en Analytische vaardigheden van Hogeschool Utrecht, ECBO expertisecentrum voor onderzoek en kennisvraagstukken, en de Universiteit Utrecht. Het project werd gesubsidieerd door het OCW.