Rekencollectief

Nieuws

Nascholingsmogelijkheden rekenen mbo

Vanuit enkele partijen wordt gevraagd of het mogelijk is een overzicht te geven van nascholingsmogelijkheden voor docenten mbo die zich willen verdiepen in rekenen/gecijferdheid en de bijbehorende vakdidactiek, natuurlijk specifiek gericht op de situatie in het mbo met de nieuwe rekeneisen.

Nu zijn er al enkele hogescholen die hier recent (of al wat eerder) aanbod in ontwikkeld hebben, en natuurlijk kennen zij het vraagstuk hoe ze daarin zo actueel mogelijk kunnen zijn.

Vanuit het rekencollectief maken we momenteel (april/mei 2023) een rondje langs (de contactpersonen van) hogescholen zodat er een lijstje ontstaat die voor het seizoen 2023-2024 gebruikt kan worden.

Momenteel gaat het om het bevragen van deze hogescholen:

Hogeschool Utrecht
NHL-Stenden
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Windesheim
(en via ELWIeR doen we ook nog even een oproep: aan hogescholen, maar ook aan partijen die ander nascholingsaanbod hebben op dit vlak).

De afspraak is dat we in juni 2023 een geactualiseerd lijstje hebben, en dat het kennispunt MBO dit verder gaat communiceren.