Nieuws

Een onderzoeksagenda voor de volwasseneneducatie

Het expertisepunt basisvaardigheden is bezig met het opstellen van een onderzoeksagenda voor de komende paar jaar.

In het voorjaar van 2021 wordt deze agenda verder aangevuld. De input die we vanuit het rekencollectief mbo vooral willen geven:

 1. Vakdidactiek
  Het is goed dat laaggecijferdheid onder de grotere paraplu van laaggeletterdheid is gebracht (in de trits taal, rekenen en digitale vaardigheden), maar dit vraagt vervolgens binnen het onderzoeksprogramma van het expertisepunt wel om een blijvende en duidelijk terugvindbare aandacht voor laaggecijferdheid, en dat is in het huidige onderzoeksprogramma nog onvoldoende geborgd.
 2. Internationaal
  Laat er een belangrijke verbinding zijn tussen het onderzoek in Nederland en wat er internationaal al wordt onderzocht op het belangrijke thema van ‘numeracy’. Vooral binnen Europa is het van groot belang dat er een gezamenlijke focus en inspanning ontstaat op het gebied van het schragen van basisvaardigheden bij volwassenen (vertaald in literacy, numeracy en digital competence)
 3. Samenhang
  Aandacht voor basisvaardigheden binnen volwasseneneducatie kan niet los staan van aandacht in de diverse onderwijssectoren (po, vo, mbo). Binnen het denken over ‘Leven Lang Ontwikkelen’ zien we een groeiend besef dat het moet gaan om investeringen in de leercultuur, en concrete ondersteuning voor werkenden en werkzoekenden met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het onderzoek naar het leren (van basisvaardigheden) door volwassenen moet gesitueerd worden in deze samenhang, en we willen vooral een lans breken voor gezamenlijk onderzoek in mbo (denk vooral aan Entree en niveau 2) en in de volwasseneneducatie.
 4. Bereik je de doelgroep?
  Dit is een lastig punt. Er wordt (momenteel vooral voor taal) veel ontwikkeld en aangeboden, en dan is er natuurlijk ook oog voor het bereiken van de juiste mensen (gebruikmaken van camouflage cursussen e.d.). Het zal – voor alle aspecten van basisvaardigheden – een opgave zijn om de mensen te vinden, en ze te motiveren. In de onderzoeksagenda moet dit zeker aandacht krijgen.
Verwijzingen