Nieuws

Ontwikkeling telt – festival in april over ‘een leven lang ontwikkelen’

Het Ontwikkeling Telt Festival is een samenwerking van het actieprogramma Tel mee met Taal en het actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen.

20, 21 en 22 april 2021 online

Meer info: ontwikkelingteltfestival.nl

Abstract van dit festival

Hoe zorgen we ervoor dat iedere volwassene in Nederland zich een leven lang kan blijven ontwikkelen en zelfstandig mee kan doen in onze maatschappij? Hoe zorgen we voor een positieve leercultuur en hoe vormen we sterke regionale leernetwerken? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het driedaagse (online) Ontwikkeling Telt Festival! Dit festival wordt georganiseerd door de Rijksoverheid en de SER. Het is een vervolg op de eerdere congressen van Tel mee met Taal en Leven lang ontwikkelen.

Het rekencollectief en dit festival

Wij hebben het rekencollectief vooral gestart voor het mbo, maar in feite hebben we allemaal ook ervaring met volwasseneneducatie, en willen we graag dat ook voor die groep ‘de goede dingen’ gebeuren. En daar is nog wel wat te winnen, want als het gaat om de relatie tussen geletterdheid en gecijferdheid blijkt regelmatig dat de vraagstukken op het gebied van gecijferdheid te weinig ruimte krijgen.

We zullen proberen of wij een bijdrage kunnen leveren op dit festival.