Nieuws

Basisvaardigheden (opnieuw) onder de loupe in het kader van laaggecijferdheid

O.a. vanuit de onderwijsinspectie is er ‘op gezette tijden’ aandacht voor het fenomeen basisvaardigheden. Zo was er in 2008 het rapport Basisvaardigheden rekenen-wiskunde in het basisonderwijs.

En zo wil men in 2021 en verder in de diverse onderwijssectoren (dus ook mbo) goed zicht en grip op de rol van basisvaardigheden. De begrippen laaggeletterheid en laaggecijferdheid zullen daarin een belangrijke rol spelen.

We willen binnenkort vanuit het rekencollectief graag een bijdrage aan deze discussie leveren, want juist in het beroepsonderwijs en in de volwasseneneducatie is het belangrijk om de discussie over basisvaardigheden helder te voeren (met zo min mogelijk ballast vanuit het onderwijssysteem: vaak heeft het onderwijssysteem er zelf belang bij aan een eigen definitie en implementatie van ‘basisvaardigheden’ vast te houden, en dat kan het stellen van ‘zinvolle rekeneisen’ in de weg staan).