Nieuws

Uitstel met een jaar betekent meer tijd voor een goede voorbereiding!

Op 9 december 2020 werd tijdens het bestuurlijk overleg tussen de minister van OCW en het bestuur van de MBO Raad duidelijk dat het tijdpad voor invoering zoals gepland, wat betreft de invoering van de nieuwe mbo rekenaanpak per studiejaar 2021-2022, niet haalbaar bleek te zijn. Dit hing vooral samen met de aanpassing van de regelgeving (o.a. de slaag-zakregeling).

Een en ander zal (in principe) een jaar opschuiven, dus in principe per studiejaar 2022-2023

Een kans voor een rustige voorbereiding…

Natuurlijk is deze mededeling voor veel docenten en ROC’s een teleurstelling: de jarenlang zorgvuldig opgebouwde expertise en samenwerking binnen de ROC’s omtrent rekenbeleid moet een zeer lange adem hebben. Docenten worden wellicht op andere prioriteiten ingezet, etc.

Toch denken wij dat er ook een positieve kant zit aan dit uitstel. Er zal meer tijd zijn om aan het werk te gaan met de nieuwe rekeneisen. Wij denken graag mee.