Nieuws

Coöperatie Examens MBO in de maak

De contouren worden scherper van dit nieuwe initiatief : ‘coöperatie examens mbo’, en dat is ook nodig voor de volgende stap richting een goede positie van rekenen in het mbo. Twee partijen maken zich hier hard voor.

Onder ‘auspiciën’ van de MBO raad (de grootaandeelhouders zullen de ROC’s/AOC’s zijn) is een en ander in volle gang (met enkele ‘kwartiermakers’), en zal een bestuur aan het werk gaan (met vertegenwoordiging uit enkele mbo-instellingen).

OCW zal met geld uit de OCW-begroting garanderen dat scholen niet hoeven te betalen voor examinering (want dat zou merkwaardig zijn). Dit akkoord (en de omvang) is bijna rond.

De Coöperatie Examens MBO is een initiatief van alle bekostigde en niet-bekostigde mbo-instellingen. Het doel van de coöperatie is het ontwikkelen, en (digitaal) laten afnemen van rekenexamens voor ca. 500.000 mbo’ers. Het doel is om eind 2021 volledig operationeel te zijn en de eerste digitale examens per mbo-niveau aan de scholen te leveren.

Overigens hoeft ‘digitaal’ niet te betekenen dat alles computer-scoorbaar zal worden. De gedachte leeft dat ook een mens (voor een deel) betrokken zal zijn bij de beoordeling.