Nieuws

Rapport ‘herijking rekeneisen mbo’ is zo goed als klaar

Zoals bekend heeft OCW in samenspraak met de MBO Raad een Expertgroep Herijking Rekeneisen mbo ingesteld om te komen tot een beschrijving van rekeneisen per mbo-niveau. Het eindrapport zal in juni beschikbaar komen, zo is de verwachting. En daarmee kan het ook onmiddellijk een belangrijke rol gaan spelen bij de volgende stap, nl. het ontwikkelen van voorbeeld-examens, waar een volgende commissie zich over zal gaan buigen.