MBO onderzoek rekenen

Onderzoek rekenen in het mbo

Voorjaar 2021

In het voorjaar van 2021 wordt een onderzoek uitgevoerd. Het gaat om een onderzoek naar de mening van MBO-studenten (en -docenten) over de voorbeeldexamens rekenen die zijn gepubliceerd door de Cooperatie Examens MBO.

Het onderzoek loopt van 1 maart tot 1 mei 2021. Vanwege de coronamaatregelen is het onderzoek voornamelijk online.

Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u zich hier aanmelden.

Hieronder staan de materialen. Door te klikken op de gele balk wordt de inhoud zichtbaar.

Dit is de Handreiking docent met alle informatie.
20210324

niveau studenten
2 138
3 92
4 279
Participatie in dit onderzoek betekent dat docenten van mbo instellingen een online vragenlijst zullen invullen. Deze vragenlijst is niet anoniem, want de volgende stap is dat we via deze docenten graag in contact komen met studenten. Ook de student doet – met een online vragenlijst – niet anoniem mee, maar voor beide participanten (docent en student) wordt gewerkt in overeenstemming met de data-beschermings-richtlijnen van de Universiteit Utrecht. Veilige opslag en alleen gebruik van geanonimiseerde data in uitingen zoals het onderzoeksverslag of artikel.

Mochten er vragen zijn over deze privacy-aanpak, neem dan contact op met Vincent Jonker (v.jonker@uu.nl). Voor eventuele klachten verwijzen we graag naar het algemene mailadres: privacy@uu.nl.

Meer informatie over de privacy-regels van de Universiteit Utrecht.

Betrokkenen

  • Onderzoekers: Monica Wijers en Vincent Jonker
  • Adviseurs: Kees Hoogland en Jurriaan Steen
  • Opdrachtgevers: Erik Degen en Sjoerd Crans